Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304

October 12, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304

Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã xuất khẩu ba container 40feet ống thép không gỉ 304 hàn 240G và 600G đánh bóng

 

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304  0tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304  1tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304  2tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304  3tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 25 tháng 6, chúng tôi đã tải 3 thùng chứa ống thép không gỉ hàn 304  4