Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi đã gửi 3 container đầy đủ các tấm thép carbon

April 25, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi đã gửi 3 container đầy đủ các tấm thép carbon

Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi đã gửi 3 container thép tấm carbon đầy đủ.Các vật liệu là tấm thép carbon ASTM A36.Kích thước là 1219x2438,1250x2500,2000x6000, v.v.