Vào ngày 17 tháng 11, chúng tôi đã giao 25 ​​tấn thép cuộn không gỉ 304.

April 23, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 17 tháng 11, chúng tôi đã giao 25 ​​tấn thép cuộn không gỉ 304.

Vào ngày 17 tháng 11, chúng tôi đã giao 25 ​​tấn thép cuộn không gỉ 304.Tại cảng Thượng Hải, điều này đang được củng cố.Đóng gói có thể được thực hiện như khách hàng yêu cầu.