Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã gửi 3 container 240G & 600 G ống thép không gỉ 304 đánh bóng

October 12, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã gửi 3 container 240G & 600 G ống thép không gỉ 304 đánh bóng

Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã tải ba container 40 feet bằng ống thép không gỉ hàn đánh bóng 304 240G & 600 G.

 

tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã gửi 3 container 240G & 600 G ống thép không gỉ 304 đánh bóng  0tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã gửi 3 container 240G & 600 G ống thép không gỉ 304 đánh bóng  1tin tức mới nhất của công ty về Vào ngày 22 tháng 8, chúng tôi đã gửi 3 container 240G & 600 G ống thép không gỉ 304 đánh bóng  2