Dầu khí

October 12, 2021

Dầu khí

NScủa ông là một loại thép sắt cung cấp sự bảo vệ hoàn toàn chống lại sự ăn mòn.Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí để tạo dòng chảy, các thành phần cấu trúc, bộ trao đổi nhiệt, rốn và thiết bị xử lý.Có mộtứng dụng của thép không gỉtrong ngành dầu khí.Nó được sử dụng trong thiết bị nhà bếp và thiết bị phục vụ ăn uống, xây dựng và tòa nhà, và cho các mục đích vận chuyển.

Thép không gỉ Duplex cứng và có tính chống ăn mòn cao và đặc tính nứt do ăn mòn do ứng suất.Trong ngành dầu khí, nó được sử dụng trong các bể chứa và giếng áp lực, hóa dầu, cầu cống, bể bơi, kho chứa và vận chuyển, v.v.